Kakava

Rankdarbiai » Auskarai

Kakava

Tą vakarą tylų, ružavą, Kai mes gėrėm verandoj kakavą, Tu nuo stalo staiga pakilai, Pakilai, palikai ir į tolį Nubridai dobilienų atolais, O po kojom tau klykė žiogai. Ir kaip paukščiai, sparnais sumosavę, Metai plauks… Jau kiti gers kakavą, Horizonte dundės traukinys… Tik nebus mano sielai ramybės – Liūdesys iškerojo beribis Tartum sodo krašte apynys.(J.Erlickas)