Vasara

Rankdarbiai » Gėlės

Vasara

Pabeldė laikrodin Birželis, Nušokęs naktį nuo dangaus, Ir pedagogai kaip paukšteliai Išskrido paatostogaut. Per dangų tartum gervės traukia Su lagaminais į Pietus… Atostogos visiems suaugusiems — O tau atostogų — nebus! Nes su žaliaisiais vadovėliais Birželio traukiny žaliam Atūžia Vasara kaip vėjas — Privaloma visiems vaikams. Reiks Vasaros mokyklą žalią Dabar lankyti būtinai. Rugpjūtį, Liepą ir Birželį Reikės išmokt atmintinai.(Juozas Erlickas)