Kėžių kaimo mokykloje - dešimtokų Paskutinio Skambučio šventė 3

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Kėžių kaimo mokykloje - dešimtokų Paskutinio Skambučio šventė 3

Prisimenant kadaise Kėžių kaimo pagrindinėje mokykloje vykusią dešimtokų Paskutinio Skambučio šventę. Slinko minutės, valandos ir po truputį vis labiau artinosi tas metas, kai po pietų mokykloje oficialiai turėjo pagaliau įvykti dešimtokų garbei skirtas gražus renginys. Laiką šie devyni dešimtokai iš pradžių sau leido užsidarę savo pačių klasėje – dailės kabinete, kuris yra antrame aukšte. Paskui į klasę užsuko jų auklėtojas, davė nurodymus, kaip reikės toliau elgtis ir ką veikti, ir dešimtokai patraukė eiti per kitus mokyklos kabinetus, kad truputį pabendrautų su kitais mokytojais ir galėtų su jais gražiai atsisveikinti. Juk šiandien – ne šiaip bet kokia šventinė diena yra, šiandien jiems yra kartu ir pati paskutinė visų mokslų čia diena. Ir visus savo vadovėlius jau teks tuoj pat mokyklai gražinti pagaliau, šiandien arba rytoj. Pirmiausiai tie Tinkis Vinkis, Kristina, Markas ir visi kiti dešimtokai apsilankymui patraukė į lietuvių kalbos kabinetą, kur jų jau laukė pakiliai nusiteikusi dalyko mokytoja Helga Grynevičienė. Ši mokytoja ne tik maloniai pasikalbėjo su ją aplankiusiais mokiniais, privertė visus vėl prisiminti tokį ilgą šioje ugdymo įstaigoje nueitą mokslų kelią, bet dar uždavė dešimtokams ir šmaikščią užduotį – popieriaus lapeliuose nupiešti ją pačią. Taip sakant, atsiminimui... 2002 m. gegužės 29 d.